Akcja bezpieczna jesień i zima


Gmina Stawiguda wraz ze współorganizatorami serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na AKCJĘ „Bezpieczna jesień i zima w Gminie Stawiguda”. Akcja promuje zasady bezpieczeństwa w trakcie sezonu grzewczego.

Czas i miejsce:

(Niedziela) 19.11.2017 r. od godz. 11:00

Remiza OSP Bartąg

PROGRAM:

- Bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych

- Czad- Cichy Zabójca

- Udzielanie pierwszej pomocy w tym resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)

Celem akcji jest rozpropagowanie wśród mieszkańców Gminy Stawiguda wiedzy n/t zasad bezpieczeństwa w trakcie sezonu grzewczego. Zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia występujące w związku z niewłaściwą eksploatacją urządzeń grzewczych i zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla (czadu) oraz ograniczenie zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla na terenie gminy.

Prelekcję dotyczącą zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz właściwą eksploatacją urządzeń grzewczych poprowadzi funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Do wygrania czujki czadu!

Po prelekcji przeprowadzony zostanie test sprawdzający zdobytą wiedzę. Pięć osób, których wiedza zastanie najwyżej oceniona w nagrodę otrzyma ufundowaną przez PZU SA Życie czujkę czadu. O kolejności odpowiedzi decyduje refleks do odpowiedzi typowani są w/g kolejności zgłoszeń pierwszy ten lepszy.

Pokaz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (udzielanej poszkodowanym z nagłym zatrzymaniem krążenia), przeprowadzą ratownicy Grupy Pomocy Humanitarnej PCK w Olsztynie.

Następnie 5 czujek przekażemy dla osób, które zechcą sprawdzić swoje umiejętności RKO pod okiem ratownika. Wszyscy, którzy przystąpili do RKO otrzymują otrzymują opaskę odblaskową.

Sponsorem akcji jest:

PZU Życie SA.

Współorganizatorzy:

Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie

Polski Czerwony Krzyż (Grupa Pomocy Humanitarnej) w Olsztynie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Bezpieczna jesień i zima w Gminie Stawiguda_na strone (2)