Absolutorium i przyjaciele z Rosji na sesji Rady Powiatu


Absolutorium dla Zarządu Powiatu i wizyta 12-osobowej delegacji z partnerskiego Rejonu Gurjewskiego w Obwodzie Kaliningradzkim – to najważniejsze wydarzenia XIV sesji Rady Powiatu w Olsztynie, która odbędzie się w piątek 22 czerwca o godz. 12 w sali sesyjnej olsztyńskiego starostwa. Zapraszamy serdecznie na posiedzenie!

Czternasta sesja Rady Powiatu w Olsztynie będzie miała niecodziennych gości. Na sali sesyjnej pojawi się delegacja z zaprzyjaźnionego Rejonu Gurjewskiego, z którym Powiat Olsztyński podpisał w październiku 2011 roku umowę o partnerskiej współpracy. Na czele delegacji będą stali Siergiej Podolski, starosta Rejonu Gurjewskiego i Siergiej Kulikow, przewodniczący Rady Rejonu Gurjewskiego.
- Cieszę się, że doczekaliśmy się na rewizytę przedstawicieli administracji naszego rosyjskiego partnera – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – Współpraca na polu kulturalnym już się zadziała, czego wyrazem był wspaniały koncert zespołu Rossiczi w Olsztynie. W lipcu młodzież z Rejonu Gurjewskiego weźmie udział w dorocznym międzynarodowym obozie, który organizujemy od lat z naszymi partnerami z Niemiec i Polski, a teraz także Rosji.
W czasie trzydniowej wizyty partnerzy z Rosji będą mogli lepiej poznać powiat olsztyński i działalność powiatowych placówek. W niedziele goście wezmą udział w jubileuszowym V Rodzinnym Pikniku Lotniczym w Gryźlinach.   

Na sesji przewidywany jest następujący porządek obrad (poza punktami stałymi):
1. Realizacja budżetu Powiatu
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olsztynie,
c) zmiany w budżecie Powiatu na rok 2012 – podjęcie uchwały (druk nr 132).
2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2012-2015
3. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
4. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej
5. Funkcjonowanie szkół działających na terenie Powiatu Olsztyńskiego
6. Przyjęcie Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
7. Funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej