4 tygodnie w Grecji


Dokładnie 28 dni w słonecznej Tesalii w środkowej Grecji spędzą uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach. Chodzi o dwadzieścia osób kształcących się w zawodzie „technik rolnik”. Mają rzadką okazję odbyć szkolenie zawodowe w greckich gospodarstwach rolnych zajmujących się uprawą pomidorów, ogórków, bakłażanów, papryki oraz na plantacjach kiwi i oliwek (w rejonie Leptokarii).

Nie zabraknie też czasu na aktywny wypoczynek. – Chcemy, by nasza młodzież poznała walory kulturowe Grecji. Zwiedzimy przede wszystkim jej środkową część, ale chcemy też odwiedzić Saloniki. W planach jest też rejs statkiem i połów małż. Z zawodowego punktu widzenia, dla uczniów to wspaniała okazja poznania sposobów uprawy rolnej, przetwórstwa warzyw i owoców. Doświadczenie będą mogli wykorzystać w późniejszej pracy w Polsce – mówiła Joanna Maziuk, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach.

Wyjazd młodzieży był możliwy dzięki udziałowi w projekcie „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanym w ramach programu Erasmus ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.