37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego


W niedzielę 13 grudnia 1981 roku o godzinie 6:00 Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu, na mocy dekretu Rady Państwa, stanu wojennego na terenie całego kraju.

W tym roku przypada 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Z tej okazji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. Udział w niej wziął starosta olsztyński Andrzej Abako. – Niewątpliwie jest to jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Każdy, kto przeżył stan wojenny, na własnej skórze odczuł tę bolesną lekcję, podczas której internowanych zostało ponad 10 tys. osób związanych z Solidarnością, a życie straciło kilkadziesiąt osób – powiedział starosta.

Podczas uroczystości obejrzeć można było wystawę o stanie wojennym oraz wysłuchać prelekcji Zenona Kwoki, działacza opozycji antykomunistycznej. Organizatorami wydarzenia byli Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym „PRO-PATRIA”.

W kalendarzu starosty znalazło się również złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny na Placu Solidarności w Olsztynie oraz uroczysta msza święta w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.