Zamknięta droga


W związku z budową obwodnicy Olsztyna w dniu 16 stycznia zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1374N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 598 do m. Stary Olsztyn. Zgodnie z informacją wykonawcy robót, odcinek drogi zostanie zamknięty na okres maksymalnie 4 tygodni. Zmiana organizacji wynika z konieczności przełożenia ruchu z istniejącego odcinka drogi powiatowej na nowo budowany odcinek drogi DZ-36, która w przyszłości będzie drogą powiatową.

Zmiana organizacji ruchu od drogi wojewódzkiej nr 598 do Starego Olsztyna

Schemat oznakowania zamkniętego odcinka drogi