200. posiedzenie olsztyńskiego Zarządu Powiatu


We wtorek odbyło się jubileuszowe, dwusetne już posiedzenie Zarządu Powiatu w Olsztynie. Jego obradom, od 21 listopada 2018 roku, przewodniczy Andrzej Abako, starosta olsztyński. W tej kadencji w skład zarządu wchodzą Joanna Michalska-Reda, wicestarosta oraz członkowie społeczni Janusz Radziszewski, Jacek Szydło i Artur Wrochna.

Po okolicznościowych życzeniach dotyczących przede wszystkim jak najwyższych dochodów w budżecie powiatu i degustacji okolicznościowego torciku, zarząd zapoznał się m.in. z informacjami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania szpitali powiatowych w Biskupcu i Dobrym Mieście.

Obie placówki wystąpiły z wnioskami o wyrażenie zgody na zabezpieczenie w budżecie Powiatu kwot, które byłyby przeznaczone na częściowe pokrycie wkładu własnego z dotacji z funduszy europejskich. Szpitale chcą wystartować w konkursie, aby zdobyć pieniądze na rozszerzenie swojej oferty.

Szpital w Biskupcu chce tą drogą uzyskać środki na zakup aparatu RTG i oprogramowania pozwalających na planowanie operacji ortopedycznych, co pozwoli między innymi na bardzo precyzyjne dopasowanie endoprotez, zmniejszając tym samym ryzyko ich odrzutów przez organizm pacjenta. Placówka planuje również zakup aparatu nowoczesnego aparatu USG wraz ze specjalistycznymi głowicami, pozwalającymi na przeprowadzanie szerokiego spektrum badań oraz lasera diodowego umożliwiającego leczenie zmian nowotworowych w układzie pokarmowym.

Startując w konkursie Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście liczy na zdobycie środków na utworzenie poradni endoskopowej, w której pomoc mogliby znaleźć mieszkańcy miasta i sąsiednich gmin.

20220906_100714