Konsultacje w sprawie dróg


Ponad 200 osób wzięło udział w październikowych konsultacjach społecznych zorganizowanych przez Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie w sprawie planów modernizacji dróg powiatowych.

Chodzi o koncepcje projektów, które mogłyby być realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Spotkania, w których wzięli udział mieszkańcy, wójtowie i burmistrzowie oraz radni powiatowi, miejscy i gminni odbyły się w Jonkowie, Klebarku Wielkim, Tuławkach, Barczewku i Sząbruku.

6 października w budynku szkoły podstawowej w Jonkowie została omówiona koncepcja projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 527 do m. Jonkowo, dalej droga powiatowa 1407N w m. Jonkowo, następnie drogą powiatową 1368N przez m. Węgajty do m. Godki, dalej drogą gminną do m. Wrzesina”. 18 października w budynku szkoły podstawowej w Klebarku Wielkim mieszkańcy gminy Purda zapoznali się z projektem „Przebudowa drogi powiatowej 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej droga powiatowa 1463N do skrzyżowania z DK 53 w m.Klewki”. 19 października w budynku świetlicy wiejskiej w Tuławkach omówiono „Przebudowę drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna”. Mieszkańcy gminy Barczewo rozmawiali 26 października o „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo”, a 31 października w Wiejskim Domu Kultury w Sząbruku odbyły się konsultacje z mieszkańcami gminy Gietrzwałd w sprawie projektu „Droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk – Siła przez Uniszewo do DK16″.

- Każde spotkanie rozpoczynaliśmy od przedstawienia koncepcji projektów, czyli mówiliśmy, który odcinek jest objęty projektem i co jest przewidziane do realizacji. Potem słuchaliśmy sugestii mieszkańców – opowiada Artur Bal, dyrektor  Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. – Wiele uwag dotyczyło budowy zjazdów na posesje, chodników, typu oświetlenia dróg. Chcemy uwzględnić wszystkie propozycje, w tej chwili je analizujemy pod kątem możliwości ich zawarcia w ostatecznej wersji projektu.

W zakładce ZIT/ Remonty drogowe zostały zamieszczone pliki z koncepcją poszczególnych inwestycji przedstawianych podczas konsultacji społecznych. Po sprawdzeniu możliwości ujęcia w projekcie uwag  mieszkańców, zmiany zostaną naniesione na mapy.